Vodovod – razvoj in nastanek skozi zgodovino

Ljudje so že v starih časih zelo dobro zavedali, da je voda izrednega pomena za življenje. Voda je ključnega pomena za preživetje, saj je njena uporaba vsakodnevna. Uporablja se za pitje, kuhanje, pranje, za raznorazne industrijske procese, proizvodnjo in podobno. V davnih časih vodovoda niso imenovali tako, kot ga imenujemo danes, imeli so svoje poimenovanje, in to je akvadukt.

Čeprav je industrija napredovala in se je vodovod do sedaj že zelo razvil, se še vedno včasih pri kakšnih primerih inženirstva uporablja beseda akvadukt.

 

Vodovodi v antičnih časih

Prvi akvadukt je bil izumljen že v stari Grčiji. Nato so vodovod naredili tudi na bližjem vzhodu ter v Indiji. Tam se je pričela gradnja razno raznih namakalnih sistemov. Veliko informacij glede samega vodovoda smo uporabili ravno iz antičnih časov, saj je veliko stvari zelo uporabnih še dandanes.

Za vodovod, ki ga poznamo danes, smo lahko zelo hvaležni svojim prednikom, ki so s svojim znanjem razvijali načrte, kako bi vodovod oziroma akvadukte sploh gradili in kako bi jih lahko izkoristili v čim večji možni meri.

 

Rimski akvadukt 

Rimljani so bili zelo napredni in tudi zelo iznajdljiv narod. Zelo močni so bili v gradnji in tlakovanju. Rimljani so želeli biti oskrbovani z vodo ves čas, zato so vodovod razširili oziroma zgradili po celotnih svojih ozemljih. S tem načinom so želeli vodo pripeljati v mesto iz zunanjih virov. Tako je vodovod zagotavljal zadostno količino vode za javna stranišča, kmetije, vrtove, fontane, rudarstvo in seveda tudi mline.

Večina samih rimskih akvaduktov oziroma vodovod se je izkazala za zelo zanesljive in trajne, kar je pomenilo, da je njihova gradnja učinkovita in sam sistem gradnje zelo praktičen. Uporaba vodovoda je ostala izrednega pomena še dandanes. Seveda si vsak zelo težko predstavlja, da ne bi imel vode skoraj na vsakem koraku. Za dovolj kakovosten vodovod v vašem objektu pa seveda lahko poskrbijo samo izkušeni mojstri.…